NEDERLANDS ENGLISH
 

‘ach, een handtekening is net zo veel waard als degene die hem zet’
D. van Dalen

 

 
een voorbeeld
"Deze site zal worden gewijd aan de ervaringen van mijn gezin en mij met projectontwikkelaars, geld, overeenkomsten en contracten, betrouwbaarheid en de waarde de sommige bouwers hechten aan hun handtekening.

Een projectontwikkelaar vertelde ons, 'ach, een handtekening is net zoveel waard als degene die hem zet.' vlak na het plaatsen van zijn handtekening waarover deze site zal gaan.

bezoek deze site regelmatig voor updates"

Lucien den Arend

contracts, builders, and ethics - Investments in real estate in Zwijndrecht - Zomerlust - can have the same effect as in Welgemoed South Africa | contracten, project ontwikkelaars en ethiek - investeringen in onroerend goed in Zwijndrecht Zomerlust kunnen het zelfde effect hebben als in Welgemoed Zuid Afrika  een van de laatste zonnige ochtenden op de tweede verdiepng van ons huis (november 2001)

contracts, builders, and ethics - Investments in real estate in Zwijndrecht - Zomerlust - can have the same effect as in Welgemoed South Africa | contracten, project ontwikkelaars en ethiek - investeringen in onroerend goed in Zwijndrecht Zomerlust kunnen het zelfde effect hebben als in Welgemoed Zuid Afrika ons uitzicht vóór de bouw activiteiten
contracts, builders, and ethics - Investments in real estate in Zwijndrecht - Zomerlust - can have the same effect as in Welgemoed South Africa | contracten, project ontwikkelaars en ethiek - investeringen in onroerend goed in Zwijndrecht Zomerlust kunnen het zelfde effect hebben als in Welgemoed Zuid Afrika ons uitzicht tijdens de bouw activiteiten
 
contracts, builders, and ethics - Investments in real estate in Zwijndrecht - Zomerlust - can have the same effect as in Welgemoed South Africa | contracten, project ontwikkelaars en ethiek - investeringen in onroerend goed in Zwijndrecht Zomerlust kunnen het zelfde effect hebben als in Welgemoed Zuid Afrika  december 2001

contracts, builders, and ethics - Investments in real estate in Zwijndrecht - Zomerlust - can have the same effect as in Welgemoed South Africa | contracten, project ontwikkelaars en ethiek - investeringen in onroerend goed in Zwijndrecht Zomerlust kunnen het zelfde effect hebben als in Welgemoed Zuid Afrika
Uw ervaringen en op- of aanmerkingen zullen gepubliceerd worden op www.deeerstedode.com

 

korte samenvatting:

"Eind jaren negentig werd een nieuw bestemmingsplan voor het Veerpleingebied door de gemeente Zwijndrecht aangekondigd. Aanleiding was de koop van het pand Nieuwstraat 15 door de heer van Dalen. Toen was het oude bestemmingsplan nog van kracht - o.a. een maximum goothoogte van 7 meter. Dit was te laag voor de wensen van de heer van Dalen, die feitelijk een miskoop begaan had, gezien het vigerende bestemmingsplan. Dat werd door mij op een hearing gesteld en ook in mijn ‘bezwaarschriften’ gemeld. B&W hadden dus al een nieuwe bestemmingsplanprocedure in gang gezet (geen artikel 19). Drie jaar lang hebben bewonersgroepen en individuele burgers getracht dit tegen te houden. Nadat GS allen in het ongelijk gesteld had werd een aanvang gemaakt met de sloop van het pand Nieuwstraat 15 in september van 2000.

Voordat de heren van Dalen (ik heb vernomen vader en zoon) hun gang konden gaan heb ik met architect Malschaert gebeld en gezegd dat ik een schorsing zou aanvragen wanneer van Dalen mij niet zou compenseren voor mijn schade. Hij en de architect kwamen op 12 januari 2001 bij mijn vrouw en mij. Ik had een stuk ter ondertekening klaarliggen waar e.e.a. in geregeld was. Omdat de architect de in opdracht van van Dalen gemaakte ontwerptekeningen op die morgen zou meebrengen, heb ik in het stuk verwezen naar de in de tekeningen verwerkte mondelingen afspraken omtrent o.a. compenserende lichttoetreding via een nieuw te maken dakkapel en een loggia. Ter plaatse werden nog enkele doorstrepingen en toevoegingen door van Dalen gedaan (met mijn instemming), en hebben wij ondertekend.

De architect zou e.e.a. uitwerken en een aannemer zou op basis daarvan een offerte maken. Een Ridderkerkse aannemer bezocht ons pand en hij besprak met ons alle zaken die met de heer van Dalen overeengekomen waren. Er viel een langdurige stilte; op telefonische verzoeken van mij aan van Dalen via de architect om dringend en spoedig bij elkaar te komen om definitieve werkafspraken te maken werd aanvankelijk niet gereageerd. Na aanhoudend aandringen van mijn kant zou de architect in de eerste week va oktober een ontmoeting arrangeren tussen de Heer D. Van Dalen, hemzelf en mijn vrouw en mij. Er kwam geen bericht en heb ik weer gebeld. Dit resulteerde in de brief van 20 oktober van D. Van Dalen aan mij. Daarin sprak hij niet meer over de zaken die in de tekeningen van de architect verwerkt waren. Er ontspon een briefwisseling waar al spoedig uit bleek dat hij op zijn afspraken aan het terugkomen was. Zowel de architect als de aannemers (ook de aannemer van de nieuwbouw zelf) moeten alle afgesproken onderdelen ter offerte ontvangen hebben (getuige de discussie daarover toen genoemde aannemer bij ons was om ons pand op te nemen). Zij vertelden later bij navraag van mijn kant dat Van Dalen hun opgelegd had geen contact meer met ons te hebben. Zij zwegen verder. Doch ik heb er vertrouwen in dat zij desgevraagd de waarheid zullen vertellen."

Lucien den Arend

 

 

HOME

Enter your search terms Submit search form
 
Web denarend.com
poam.ws sculptors.org

© photo: Lucien den Arend - sculptor
© 1999 denarend.com
Seppäläntie 860  51200 Kangasniemi   Finland
tel +358 (0)44 264 12 12
for information

 

 

 

 

.

 

o